Predator Repelent ALOHA SPF30 spray 90 ml Predator

Predator Repelent ALOHA SPF30 spray 90 ml

279 Kč

Tohle si zamilujete: Predator Repelent ALOHA SPF30 spray 90 ml od předního výrobce Predator - tento hit můžete získat v neopakovatelné akci za 279.00 CZK. Počet kusů na zákazníka může být omezen. Máte rádi DOPRAVU, kterou za vás zaplatí e-shop? Stačí nakoupit nad 1000 Kč a je vaše. Přejeme vám příjemné nakupování.

Výrobce: 
SKU: 8595117103307
Do obchodu

Popis

Predator

Právě je za dobrou cenu Predator Repelent ALOHA SPF30 spray 90 ml od top výrobce Predator - tento artikl se na vás těší za jedinečnou cenu 279 Kč. Upozorňujeme, že nabídka má omezenou platnost. Populární nabídka se vrátila, balné a poštovné nehradíte už u objednávek nad 1000 Kč. Záleží nám na tom, abyste ušetřili.

Repelent PREDATOR ALOHA je účinný proti komárům, klíšťatům, ovádům a ostatnímu bodavému hmyzu. Má zvýšený obsah účinných látek, působí 6-8 hodin. S opalovacím faktorem 30 SPF. Repelentní přípravek PREDATOR ALOHA doporučujeme při delším pobytu v přírodě, při zvýšené fyzické aktivitě. Je vhodný i do exotických krajin. Repelent PREDATOR ALOHA mohou používat i děti od 2 let.

Použití:

Aplikujte na pokožku pravidelnými nástřiky ze vzdálenosti cca 30 cm a rozetřete.

Složení:

25% DEET a 25% Icaridin (50% účinných látek).

Upozornění:

Není určeno pro děti do 2 let. Nedovolte manipulaci dětem bez dozoru dospělých. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122 °F. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad ve schválené sběrně odpadů.

Parametry produktu Predator Repelent ALOHA SPF30 spray 90 ml

  • Název: Predator Repelent ALOHA SPF30 spray 90 ml
  • Cena: 279 Kč
  • Výrobce: Predator
  • EAN: 8595117103307
Všechny produkty od výrobce

Podobné produkty

Další produkty od výrobce  

Zobrazit všechny produkty od výroce